Par uzņēmumu

Piezvaniet 800 00 515 un piesakiet savas nolietotās elektrotehnikas savākšanu!